509. Nechávám a beru

Nechávám své obavy uvnitř svého pokoje,
když jdu ven, beru si svou odvahu.

Nechám svou pýchu uvnitř svého pokoje,
když jdu ven, beru si svou pokoru.

Nechám své zoufalství uvnitř svého pokoje,
když jdu ven, beru si svou naději.

Nechám svou temnotu ve svém pokoji,
když jdu ven, beru si své osvícení.