51. Učím se

Učím se umění naslouchat.
Chci být věčným studentem.

Učím se umění věřit.
Chci být věčným věřícím.

Učím se umění sloužit.
Chci být věčným služebníkem.

Učím se umění stát se.
Chci být
otcem svých stříbrných snů.
Chci být
synem své zlaté reality.