513. Vidím, mám a jsem

Pochybnost vidím,
víru mám,
odvahou jsem.

Nevědomost vidím,
moudrost mám,
blažeností jsem.

Oddělenost vidím,
sjednocení mám,
Bohem jsem.