55. Tři nesmrtelné dárky

Pod vánoční stromeček života
jsem dostal tři nesmrtelné dárky:
poupě Odpoutání,
květinu Zájmu
ovoce Lásky.

S poupětem začnu
své sebedotazování.
S květinou dosáhnu
svého sebeobjevení.
S ovocem se budu těšit
ze svého sebemistrovství.