554. Obtíže

Pro ženu
je obtížné
přiznat svou nejistotu.

Pro muže
je obtížné
přiznat svou nečistotu.

Pro zchudlou zemi
je obtížné čelit svému utrpení.

Pro bohaté Nebe
je obtížné
schovat své Bohatství.

Pro Nejvyššího
je nemožné
zamítnout svůj Soucit.