556. Jeho knihy a pohledy

Jeho knihy mě vedou
ke zřeci uvnitř něj.

Jeho pohledy mě přitahují
ke zvířecímu uvnitř něj.

Jeho knihy si zaslouží okamžité rozpoznání.
Jeho pohledy potřebují postupnou přeměnu.