58. Jeho Tvář a Nohy

Ó nespoutané požadavky a příkazy
pochybnosti, žárlivosti a nejistoty,
zastavte se! Zastavte svou ponurou hru.
Nenapadejte mě
všemi člověkem vytvořenými objevy.
Potřebuji jen svá Bohem vytvořená dosažení:
svou Boží usmívající se Tvář,
své Boží tančící Nohy.