63. Tkadlec

Svět pro mě splétá
garlandu prokletí,
když jsem zapomněl obdivovat jeho krásu.

Svět pro mě splétá
garlandu prokletí,
když podceňuji hodnotu jeho darů.

Svět pro mě splétá
garlandu prokletí,
když zbožňuji Světlo a Radost Nebe.

Svět pro mě splétá
garlandu prokletí,
když miluji Krále Ticha v mém srdci.