851. Buddhovy problémy

Pane Buddho,
tvůj první problém byl utrpení.
Tvůj druhý problém byl touha.
Tvůj třetí problém byl nevědomost.
Tvůj čtvrtý problém byl nepřítomnost vnitřního světla.
Všechny tvé problémy jsou pro tebe
pro věčnost vyřešeny.
A nyní Srdce, které jsi po sobě na zemi zanechal,
zkouší a pláče,
pláče a zkouší
vyřešit tyto stejné obrovské problémy.
Tak jak jsi ty uspěl,
také tvé Srdce nepochybně uspěje.
Sri Chinmoy, Tanec života, část 18, (knižně nevydáno), 2016