856. Moderní a starověký

Moderní umění
není tak špatné, jak si myslíš.
Starověké umění
nebylo tak dobré, jak si myslíš.

Moderní svět
není tak neaspirující, jak cítíš.
Starověký svět
nebylo tak aspirující, jak cítíš.

Moderní člověk
není tak nebožský, jak se domníváš.
Starověký člověk
nebyl tak božský, jak se domníváš.

Tak jako starověké umění,
i moderní umění představuje svou krásu
svým vlastním způsobem.

Tak jako starověký svět,
i moderní svět projevuje svou božskost
svým vlastním způsobem.

Tak jako starověký člověk,
i moderní člověk projevuje svou nesmrtelnost
svým vlastním způsobem.
Sri Chinmoy, Tanec života, část 18, (knižně nevydáno), 2016