861 Má dcero

„Má dcero,
V poslední době jsem přemýšlel a přemýšlel
že ti věnuji transcendentální požehnání.
Jen Mi pověz, co si přeješ.

Otče,
můj Věčně Milovaný Otče,
toto je požehnání, které bych
od Tebe ráda dostala:
prosím, nikdy, nikdy nesni o tom,
že mě učiníš Tobě rovnou.

Víš, Otče,
na zemi je pouze jedna věc
která mi dává nekonečnou radost,
a tou je sedět u Tvých Nohou
a pít Nektar Blaženosti
Tvých Očí.
Tvé Nohy jsou mým
jediným Nebem a Útočištěm.
Pokud se Ti vyrovnám,
můj život oddanosti zemře,
můj život odevzdanosti zemře.
Má oddanost je pro mne vším,
Mé odevzdání je pro mne vším.

Otče,
modlím se k Tobě a modlím,
abys navždy žil nade mnou
alespoň trilion mil,
tak abych mohla, věčně mohla
žít u Tvých Nohou
a uctívat Tvé Nohy.
Sri Chinmoy, Tanec života, část 18, (knižně nevydáno), 2016