871 Jako Boží dcera

Narodila ses
jako Boží dcera.

Žiješ
jako Boží dcera.

Budeš učit svět
jako Boží dcera.

Můžeš přeměnit a přeměníš
tvář celého světa
jako Boží dcera.

Sri Chinmoy, Tanec života, část 18, (knižně nevydáno), 2016