891 Radost

Pes získává radost
štěkáním a kousáním.

Člověk získává radost
bojováním a bodáním.

Země získává radost
zápasením a utrpením.

Hledající získává radost
milováním a odevzdáním.

Bůh získává radost
osvěcováním a naplňováním.
Sri Chinmoy, Tanec života, část 18, (knižně nevydáno), 2016