891 Radost

Pes získává radost
štěkáním a kousáním.

Člověk získává radost
bojováním a bodáním.

Země získává radost
zápasením a utrpením.

Hledající získává radost
milováním a odevzdáním.

Bůh získává radost
osvěcováním a naplňováním.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Tanec života, část 18.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 49th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Tanec života, část 18, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »