957. Lidská povinnost

Lidská povinnost zemi:
obětování.
Lidská povinnost Nebi:
odevzdanost.
Lidská povinnost člověku:
čistota.
Lidská povinnost Bohu:
nezbytnost.
Sri Chinmoy, Tanec života, část 20, (knižně nevydáno), 2016