Scéna III

(O několik týdnů později)

(Naren zpívá:)

Ore mor kheya ore mor neye
Ore ananda bani
Niye jao mor trishita kshudhita
Supta chitta khani

Ó má lodi, ó můj Lodivode,
ó Poselství Transcendentální Blaženosti, nes mě.
Mé srdce je hladové a žíznivé,
a zároveň hluboce spí.
Nes mé srdce ke druhému břehu.

VIVÉKÁNANDA: Ještě stále jsem nedostal odpověď od své božské Matky. Ale dnes v noci jsem měl velmi důležitý sen, ve kterém jsem viděl Šrí Rámakrišnu, jak putuje na Západ přes vlny a vodu. Vyložil jsem si to jako souhlas s mým plánem.

(Vstoupí poslíček. Podá Vivékánandovi dopis.)

VIVÉKÁNANDA: Děkuji ti.

(Poslíček odejde.)

VIVÉKÁNANDA: Ach! To je od mé božské Matky! (Čte dopis.) Získal jsem od své duchovní Matky srdečné svolení. Nyní se vydám na cestu do Ameriky se zdvojenou vírou. Duchovní síla Šrí Rámakrišny si navždy udrží svou dynamiku. Rozšíří se daleko za stísněné hranice jedné malé provincie, jedné země, jednoho kontinentu. Věhlas duchovního učení mého Mistra se bude šířit do všech stran, dotkne se srdce světa a probudí jeho spící duši.