Scéna II

(O týden později)

VIVÉKÁNANDA: Celý týden jsem čekal na nějaké konkrétní znamení od svého Mistra, ale marně. Odmlčí se.) Protože má duchovní Matka a můj Mistr jsou zcela sjednoceni, požádám o svolení odjet do zahraničí ji. Napíši dopis odtud z Madrasu Sri Sarada Devi.

(Posadí se a začne psát dopis.)

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Pij, pij nektar mé Matky.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2015.

Toto je 31st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Pij, pij nektar mé Matky, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »