Scéna II

(O týden později)

VIVÉKÁNANDA: Celý týden jsem čekal na nějaké konkrétní znamení od svého Mistra, ale marně. Odmlčí se.) Protože má duchovní Matka a můj Mistr jsou zcela sjednoceni, požádám o svolení odjet do zahraničí ji. Napíši dopis odtud z Madrasu Sri Sarada Devi.

(Posadí se a začne psát dopis.)