Scéna I

(Šrí Rámakrišna se svými žáky v Dakšinešwaru)

RAKHAL: Slyšeli jste v poslední době o Narenovi? Všichni ho pomlouvají. Všichni tvrdí, že se stal ateistou. Já tomu ale nevěřím.

BHAVANANDA: Nevěříš tomu? Já se bojím, že je to tak. Dnes ráno jsem byl u něj doma. Mluví jako skutečný ateista.

SRI RÁMAKRŠNA: Mlčte! Mlčte! Má Matka Kálí mi řekla, že to nikdy nemůže být pravda. Můj Naren nikdy nemůže být ateista. Jestli od vás ještě jednou uslyším, že se Naren stal ateistou, už nikdy vás nebudu chtít vidět! Nikdy!

TARAK: Náš Naren nikdy nemůže být ateista. Znám ho.

JOGIN: To je nemožné! Náš Naren nikdy nemůže být ateista. I kdybych v Narenovi viděl nějaké chyby, neuvěřím tomu. Budu si myslet, že je to chyba mých vlastních očí. Když o Narenovi uslyším cokoli špatného, budu si myslet, že je to chyba mých vlastních uší. Náš Naren nemůže nikdy udělat nic špatného.

TARAK: Rozhodně, rozhodně. Takový by měl být náš přístup. Je náš skutečný přítel. Náš Naren je čistý. Je nesmírně vzácné mít takovou božskou povahu, jako má Naren.

SRI RÁMAKRŠNA: Výborně, výborně. (Ukazuje na své vlastní tělo.) Pro Narena jsem přišel na tento svět. Snažte se poznat Narena. Jednoho dne si získá celý svět. V duchovním mistrovi Kešabovi Senovi vidím pouze jedno slunce poznání. Ale ve svém Narenovi vidím osmnáct sluncí poznání.

(Vstoupí Naren. Položí se na zem před Rámakrišnu. Rámakrišna položí ruku na Narenovu hlavu.)

SRI RÁMAKRŠNA: Ať ti Matka žehná.

NAREN: Dnes mám zvláštní prosbu.

SRI RÁMAKRŠNA: Existuje nějaká prosba, kterou ti nesplním?

NAREN: Pak prosím splň tuto prosbu. Má matka a mé mladší sestry a bratři téměř hladoví. Postihla nás naprostá chudoba. Po smrti mého otce se všichni naši příbuzní obrátili proti nám. Má rodina je naprosto bez prostředků. Já jsem nejstarší z rodiny a nemohu pro ně vůbec nic udělat. Když požádáš Matku, aby mě vysvobodila z těchto finančních potíží, vyslyší tě. Jsem si jistý, že když Matku požádáš, určitě vyslyší tvou prosbu.

SRI RÁMAKRŠNA: Narene, jsem pro tebe připraven žebrat od domu k domu. Myslíš si, že jsem za tebe Matku ještě nepožádal? Co ale mohu dělat? Ty v ni nevěříš; proto mé žádosti nevěnuje pozornost. Dobře. Mám výborný nápad. Dnes je úterý. Jdi do chrámu Matky Kálí a vzývej ji. Modli se k Matce. Ujišťuji tě, že ti dá vše, co chceš.

NAREN: Dobře. Dnes vyzkouším kamenné srdce tvé Matky, Thákure.

SRI RÁMAKRŠNA: Mé dítě, to neříkej. Nemá kamenné srdce. Je samou láskou. Je veškerým soucitem.