Matko, dej mi Světlo poznání, Světlo rozlišování a Světlo odříkání

Obsazení

NAREN (VIVÉKÁNANDA) SRI RÁMAKRŠNA Žáci Šrí Rámakrišny