Matko, dej mi Světlo poznání, Světlo rozlišování a Světlo odříkání

Obsazení

NAREN (VIVÉKÁNANDA)
SRI RÁMAKRŠNA
Žáci Šrí Rámakrišny