Scéna I

(Je noc. Naren medituje v chrámu Kálí. Po chvíli se položí na zem před sochou Matky Kálí.)

NAREN: Jnana viveka vairagya de ma. Matko, dej mi světlo poznání, světlo vnitřního rozlišování a světlo odříkání, abych tě vždy mohl vidět.

(Spěšně vstoupí Šrí Rámakrišna)

SRI RÁMAKRŠNA: Narene, požádal jsi matku o peníze pro svou rodinu? Co jsi dělal?

NAREN: Jaké překvapení! Úplně jsem na to zapomněl.

SRI RÁMAKRŠNA: Nevadí. Dám ti ještě jednu šanci. Požádej ji o peníze, o materiální bohatství. Matka ti je dá.

(Naren se obrátí k soše a znovu začne meditovat)

NAREN: Matko, dej mi světlo poznání, světlo rozlišování a světlo odříkání. Matko, Matko má, Matko mého srdce i duše.

SRI RÁMAKRŠNA: Opět to stejné. Proč zapomínáš, že tvá matka a bratři a sestry všichni hladovějí? Požádej Matku, aby zachránila tvou rodinu před bídou. Jedině teď o to můžeš Matku požádat. Nebudu ti moci dávat stejnou příležitost každý den. Já jsem připraven ti ji dát kdykoli. Ale Matka to nedovolí. Dnes jsem ti to slíbil, protože Matka mi řekla, že dnes vyplní tvé modlitby nehledě na to, o co ji požádáš. Teď jsi přišel o svou druhou příležitost. Ale chtěl bych ti dát ještě jednu šanci. Prosím, můj synu, tentokrát nezapomeň. Pamatuj si, že musíš Matku požádat o materiální bohatství. To je to, co potřebuješ. Právě teď nepotřebuješ duchovní bohatství.

NAREN: Ne, nechci další příležitosti. Nepotřebuji materiální bohatství. Chci od Matky nektar a nic jiného. Nebudu ji žádat o tykve a dýně. Mohu ji požádat pouze o nektarové ovoce.

SRI RÁMAKRŠNA: Protože nedokážeš Matku požádat o materiální bohatství a blahobyt, chci ti říci, že nikdy nebudeš mít pohodlný život. Od této chvíle ale budeš schopen vyjít. Ty a tvá rodina nebudete hladovět. Budete schopni žít alespoň z ruky do úst. Tolik pro tebe Matka udělá. (Zavolá.) Pojďte ke mně, všichni, kdo jste tady! Bez ohledu na to, kde jste. Přijďte! Všichni mí žáci, pojďte sem!

(Vstoupí žáci)

SRI RÁMAKRŠNA: SRI RÁMAKRŠNA: Vy jste mi tvrdili, že můj Naren se stal ateistou. Podívejte se! Nedokázal požádat mou Matku o materiální bohatství. Víte, že hladoví? Jeho matka a bratři a sestry nemají doma žádné jídlo. Přesto nedokázal Matku požádat o materiální bohatství. Nikde na zemi nenajdete nikoho, kdo se vyrovná mému Narenovi. Je vaším vůdcem. On vás povede a bude vám ukazovat směr. On se o vás bude starat. Mé tělo už dohrává svou úlohu. Brzy odejdu na onen svět. (K Vivékánandovi.) Narene, mé dítě, zazpívej píseň. Budu při tvém zpěvu meditovat.

(Naren zpívá. Šrí Rámakrišna medituje v hlubokém transu.)

Sundara hate sundara tumi
Nandana bana majhe
Nishidin jena antare mor
Tomari murati raje
Tumi chhara mor nayan andhar
Sakali mitthya sakali asar
Chaudike mor bishwa bhubane
Bedanar sur baje
Pabo kigo dekha nimesher tare
Ei jibaner majhe

Jsi krásný, krásnější, nejkrásnější,
Krása nepřekonatelná v Zahradě Ráje.
Kéž ve dne i v noci přebývá Tvůj Obraz
v nejvnitřnějších hloubkách mého srdce.
Bez tebe mé oči nic nevidí.
Všechno je iluzí, vše je pusté.
Všude kolem sebe, uvnitř i navenek,
slyším melodii temných bolestí.
Svět je plný mučivých bolestí.
Ach Pane, ach můj krásný Pane,
můj Pane krásy, v tomto životě,
pouze na letmou vteřinu,
kéž jsem požehnán darem
spatřit Tvou Tvář.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Pij, pij nektar mé Matky.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2015.

Toto je 31st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Pij, pij nektar mé Matky, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »