A je možné ho odkládat neomezeně?

Sri Chinmoy: Pokud je to Vůle Boha, duchovní Mistři mohou odkládat okamžik smrti neomezeně. Duchovní člověk tuto sílu dostane, když dospěje k duchovní Dokonalosti, neboť tehdy se naprosto odevzdá Bohu. Žák přichází ke Guruovi a zcela se mu odevzdá. Stejně tak Guru se musí naprosto odevzdat Bohu Nekonečnému. Tímto odevzdáním se s Bohem ztotožní. Neporuší Boží Zákon, snaží se jej naplnit. Když Bůh řekne: „Chci, abys teď opustil tělo,“ opustí tělo. Pokud ovšem vidí, že na něj útočí nějaké nepřátelské síly, které chtějí, aby předčasně zemřel, potom použije svou sílu, protože Bůh si přeje, aby byl na zemi a pomáhal lidstvu.

Vlastnit tuto sílu nemá žádný smysl, pokud chcete být na zemi dvě stě nebo tři sta let a žít obyčejným, zvířecím životem. Želva žije stovky let, ale to neznamená, že je lepší než lidská bytost. To, co potřebujeme, je přímé osvícení, poznání Pravdy, poznání Světla a poznání Boha. Důležité nejsou roky, ale dosažení.