Proč musí tolik lidí před smrtí setrvávat ve velkých bolestech?

Sri Chinmoy: Mnoho nemocných lidí si přeje zemřít, protože jejich bolest je nesnesitelná. Chtějí se osvobodit od svého utrpení. Proč ale trpí? Je to proto, že ještě neskončilo očištění jejich přirozenosti. Díky očištění vstupujeme do vyššího života a více naplňující Božskosti. Takto pracuje zákon karmy. V našich předchozích životech jsme udělali mnoho špatných věcí. Prostřednictvím této fyzické bolesti jsme očištěni. Tato zkušenost je nezbytná, protože díky ní svítá ve vědomí člověka nová moudrost. Když však někdo hořce trpí, neměli bychom myslet na jeho minulé skutky, na to, že vedl špatný život a že měl špatný charakter, a proto trpí. Ne, ztotožněme se se zkušeností, kterou právě prochází. Když se sjednotíme s touto zkušeností, získáme v našem lidském bytí pravé uspokojení.

Na druhou stranu musím říci, že zákon karmy není jednoduchý; je velmi, velmi složitý. Některé duše jsou velmi čisté a duchovní, přesto však při umírání trpí. Je to kvůli jejich špatné karmě? Ne, je to proto, že se ztotožnili s lidstvem a chtějí zažít velmi hořké utrpení. Většina duchovních Mistrů měla velmi bolestivou smrt. Proč? Mohli podle své libovůle opustit tělo, ale neudělali to. Místo toho dobrovolně onemocněli rakovinou nebo jinou vážnou nemocí a zemřeli teprve po velkém utrpení. Tehdy vstoupili do utrpení lidstva a snažili se je prožít. Dokud nevstoupíme do utrpení lidstva, všechno je jen teoretické; nic není skutečné. Když však trpí obyčejní lidé, vidíme, že zasahuje zákon karmy.

Zemře-li naproti tomu někdo na náhlé selhání srdce, nemusí to nezbytně znamenat, že byl velmi duchovní nebo zbožný. Ne, Bůh chtěl mít v té chvíli jeho prostřednictvím nebo prostřednictvím jeho blízkých právě takovouto zkušenost. Zde to není otázka toho, zda byl dobrý nebo špatný, božský nebo nebožský, ale toho, jakou zkušenost chtěl mít Bůh skrze tohoto člověka. Z nejvyššího pohledu je vše, co vidíme a prožíváme, zkušeností Boha.