24.

Můj Pán Soucitu
mi přislíbil,
že mě bude držet za ruku
dokonce i v pekle mé neposlušnosti.