26.

Neposlušnosti,
Bůh je tebou
nekonečně více rozmrzen,
než se kdy můžeš odvážit
představit!