29.

Neposlušnosti,
hanba tobě!
Jsi tím nejhorším možným extrémistou
v zamítání Boha.