Modlím se, medituji1

Modlím se k Bohu a medituji na Boha.

Modlím se k Bohu, protože Bůh je můj Pán, můj Svrchovaný Pán, můj Pán Nejvyšší.

Medituji na Boha, protože Bůh je můj Přítel, můj věčný Přítel, můj jediný Přítel.

Modlím se k Bohu, protože je mocný a pozorný.

Medituji na Boha, protože je krásný a plodný.

Modlím se k Bohu, abych spatřil Jeho Tvář Výšky.

Medituji na Boha, abych ucítil Jeho Srdce Blaženosti.

Modlím se k Bohu, aby mi dal to, čím Sám je.

Medituji na Boha, abych znovu získal to, co jsem ztratil.

Modlím se k Bohu, aby mi ukázal cestu.

Medituji na Boha, aby proměnil můj život noci nevědomosti v život světla moudrosti.

Modlím se k Bohu, aby se stal zvučným nebem v mém lidském životě.

Medituji na Boha, aby se stal tichým sluncem v mém božském životě.

Ve svém životě touhy se modlím k Bohu, protože jsem otrokem svých potřeb.

Ve svém životě aspirace medituji na Boha, protože Bůh a já jsme se stali vzájemným uspokojením svých potřeb.

Má modlitba bez dechu miluje Sílu Božího Soucitu.

Má meditace bez podmínek miluje Světlo Boží Spravedlnosti.

Dar Spasení jsem získal ze své modlitby.

Dar Dokonalosti jsem získal ze své meditace.

Modlím se k Bohu a medituji na Boha.


EA 1. 1. července 1977, 21:30 — Woodrow Wilson Hall, Monmouth College, Asbury Park (New Jersey)