Intuice7

Intuice, jsi úžasná. Běžíš rychleji než nejrychleji. Jsi úžasná, protože máš rychlost blesku. Tvá rychlost blesku děsí slabé, povzbuzuje silné, mate pošetilé a těší moudré. Máš volný přístup ke skutečnostem minulým i ke skutečnostem současným.

Ó intuice, jsi vskutku úžasná. Máš schopnost poznat svět, vnitřní i vnější. Ale běda, schopnost svět změnit nemáš. Budeš-li chtít změnit svět, pak budeš muset jít k realizaci. Ta nejen že vyplní tvou touhu, ale zároveň ti prokáže další laskavost — dá ti uspokojení v realizaci Boha, uspokojení v odhalení Boha, uspokojení v projevení Boha.


EA 32. 13. července 1977, 21:41 — Yoga-Life Perfection (New York)