Dokonalost1

Dokonalost: co je to? Je to neustále se překonávající skutečnost. Dokonalost znamená lidským srdcem dosáhnout nohou Božskosti. Dokonalost znamená změnit způsob života konečného světa a projevit způsob života Nekonečného.

Dokonalost není sebeospravedlňování. Dokonalost není sebeprovolávání. Dokonalost není sebezničení. Dokonalost je pozvání Boha, uctívání Boha a uspokojení Boha.

Dokonalost znamená mít pevnou víru v plačící aspiraci člověka. Dokonalost znamená mít ryzí víru ve stálý Soucit Boha.

Kdo tvrdí, že dokonalost na zemi je sebeklam? Dokonalost je oslavou Boha v člověku.

Kdo tvrdí, že dokonalost je ještě daleko? Ne, je blíže než tlukot srdce, blíže než dech života.

A něco víc: dokonalost ztělesňuje Boha — aspirujícího, rozvíjejícího se, překonávajícího, osvěcujícího a naplňujícího člověka.


  1. EA 33. 13. července 1977, 21:43 — Yoga-Life Perfection (New York)