Připravuji se20

Připravuji se. Připravuji se na nový úsvit, nové ráno a nový den. Vědomě a mocně pohřbím své minulé zážitky — zážitky selhání, zážitky zklamání, zážitky bezcennosti. Z tabulky své paměti vymažu všechny nevítané, neosvěcující zážitky, které jsem doposud ve svém životě měl. Připravuji se na stále nový život.

Vím, proč jsem selhal, proč jsem zklamal svého Milovaného Nejvyššího. Selhal jsem, protože jsem nedbal o vteřiny svého života, plýtval jsem minutami svého života, nevšímal jsem si hodin svého života. Od této chvíle uvidím v každé vteřině svého života skutečnou existenci deseti let. V každé minutě svého života uvidím skutečnou existenci čtyřiceti let a v každé hodině svého života uvidím skutečnou existenci sta let. Pokaždé, když správně nevyužiji vteřiny, minuty a hodiny svého života, budu cítit, že mám ke svému předurčenému Cíli daleko, dále, nejdále. A pokaždé, když vteřiny, minuty a hodiny svého života využiji správně, budu cítit, že hodina mé realizace Boha se rychle přibližuje. Nebudu se muset nutit, abych to cítil, bude to něco přirozeného a spontánního. Už se nebudu se svou lodí plavit mezi večerem naděje a nocí zklamání. Budu na ní plout pouze mezi světlem slibu a blažeností uspokojení.

Vinou svého připoutaného života, vinou svého života touhy, vinou svého konečného života jsem zklamal svého Milovaného Nejvyššího a svou skutečnou existenci. A budu-li v sobě nadále milovat to konečné, budu dál pro svého Milovaného Nejvyššího a pro svou skutečnou existenci zklamáním. Začnu-li ale v sobě milovat pouze to Nekonečné, nebudu nucen dívat se do tváře zklamání, do tváře neúspěchu. Budu jen létat po obloze s milovaným přítelem své Věčnosti, s ptákem své duše. Zůstanu ve Zlaté Lodi Nejvyššího Kormidelníka své Věčnosti a popluji, popluji k nezměrné Zemi Božskosti a Pobřeží Nesmrtelnosti.

Můj nový život bude životem sebepřesahujících a Boha zvoucích úsměvů. Můj starý život mi dal to, co měl: strach z Boha, strach z touhy, strach v touze. Můj nový život mi dává poselství lásky k Bohu a naplnění Boha Jeho vlastním Způsobem. Připravuji se na to, abych se stal nanejvýš vybraným nástrojem Boha — abych Jej miloval, Jej těšil, Jej stále a stále naplňoval Jeho vlastním Způsobem.


EA 45. 16. července 1977, 12:20 — John F Kennedy High School, Bronx (New York)