Dva vlaky4

Dva vlaky: vlak touhy a vlak aspirace. Vlak touhy začíná ve stanici hladu nicoty a končí ve stanici hladomoru zklamání. Vlak aspirace začíná ve stanici žízně oduševnělosti a končí ve stanici hostiny osvícení.

Jsi-li cestujícím ve vlaku touhy, možná v tuto chvíli nevíš, co je pro tebe dobré a co je pro tebe špatné. Nastoupíš do vlaku touhy, jen abys trpěl. Jsi-li cestujícím ve vlaku aspirace, nemusíš vědět, co je pro tebe dobré a co špatné, protože Bůh Sám vybírá za tebe. Jakmile tedy nastoupíš do vlaku aspirace, ve vnitřním i ve vnějším světě budeš jen bohatnout a bohatnout. Vnitřním bohatstvím je bezdechý pláč tvého srdce. Vnějším bohatstvím je bezesný úsměv tvého života.


EA 54. 17. července 1977, 15:10 — na cestě z Jamajky, z New Yorku do Washingtonu D.C.