Chceš být dokonalý?5

Chceš být dokonalý po všech stránkách? Pak Mi dovol, abych ti položil několik jednoduchých, ale život osvěcujících otázek. Je tvá mysl otevřená malé změně? Jestliže ano, požádej ji, aby nebyla stále tak pochybovačná a podezřívavá. Je tvé vitálno otevřené malé změně? Jestliže ano, požádej je, aby nevnucovalo světu svou nadvládu a aby se nesnažilo rozdrtit svět svou obrovskou vahou. Je tvé tělo otevřené malé změně? Jestliže ano, požádej je, aby nespalo bezostyšně tolik hodin. Je tvé srdce otevřené malé změně? Jestliže ano, požádej je, aby nebylo tak bezmocně a zoufale plaché.

Ještě jednu prosbu budeš mít ke každému z členů své vnitřní rodiny. Je tvá mysl otevřená malé změně? Jestliže ano, požádej ji, aby brzy ráno vyprázdnila všechen svůj obsah, tak abych do ní mohl vstoupit a těšit se alespoň sedm letmých vteřin ze svého Odpočinku Uspokojení. Je tvé vitálno otevřené malé změně? Jestliže ano, požádej je, aby rozprostřelo křídla svého zájmu nad celým světem. Co potom budu dělat Já? S nezměrnou pýchou si budu hrát s vše milujícími křídly zájmu tvého vitálna. Je tvé tělo otevřené malé změně? Jestliže ano, požádej je, aby se probudilo a rozhlédlo se kolem a objevilo Mne. Já se schovávám. Jestliže Mne tělo dokáže vystopovat, budu více než ochotný hrát s ním svou Hru na schovávanou, ze které se oduševněle radují dokonce i kosmičtí bohové. Je tvé srdce otevřené malé změně? Jestliže ano, požádej je, aby dýchalo pouze dech čistoty, a nic jiného. Řekni svému srdci, že dech čistoty je jedinou věcí, ze které jsem živ. Když jím cokoliv jiného, trpím všemi možnými neduhy. Pouze dech čistoty tvého srdce Mne sytí, udržuje Mne při životě a dává Mi Nektar Blaženosti a Sílu Nesmrtelnosti, abych pokračoval ve své kosmické Hře, ve svém kosmickém Tanci a ve svém kosmickém Uspokojení Jednoty.


EA 80. 19. července 1977, 7:45 — Jamaica High School Track, Jamaica (New York)