Bůh stvořil tento svět kulatý8

Bůh stvořil tento svět kulatý. Víš proč? Možná ano. Popravdě, každý dokáže podle svého vnitřního světla a vnějšího úhlu pohledu dát nějakou odpověď. Vzhledem ke svému vnitřnímu uvědomění si přeji říci, že Bůh stvořil svět kulatý proto, abychom se kolem Něj mohli všichni posadit do kruhu a aby nám nikdo nebránil ve výhledu. Když nám bude někdo bránit ve výhledu, přirozeně budeme smutní a nešťastní. Bůh, který je Tvůrcem všeho Dobra, stvořil tedy svět kulatý, abychom Jej mohli vidět snadno a přímo. A jestliže chceme — což bychom měli — můžeme se na Něj dívat oddaně a oduševněle.

Abychom byli členy Božího kruhu, musíme zůstávat ve svém srdci. Jak zůstaneme ve svém srdci? Existuje mnoho způsobů, ale tím nejjednodušším a nejúčinnějším je cítit, že tento kruh, který pro nás Bůh stvořil, není jen naším záchranným kruhem, ale také naším bratrským a sesterským kruhem. Pokud budeme tento náš kulatý svět považovat za cizí prvek nebo překážku a hradbu, pokud budeme cítit, že musíme kruh světa překročit a za tím účelem jej rozbít na kousky, pak budeme dělat nebetyčnou chybu. Ne, onen kruh je naším kruhem jednoty, odkud můžeme všichni vidět našeho Milovaného Nejvyššího podle vnímavosti svého srdce, zářivosti své duše a nesobecké tvořivosti svého života.


EA 83. 20. července 1977, 6:20 — Jamaica High School Track, Jamaica (New York)