Je to můj osud?10

„Můj Pane Nejvyšší, je to můj osud, že nebudu mít žádnou zkratku k mému cíli-uspokojení? Každý ví, že vede zkratka k cíli, ale v mém případě jsem tuto zkratku ještě nenašel. Chceš, abych miloval svět, chceš, abych světu sloužil, protože uvnitř světa je Tvá vlastní skutečnost Bytí. Ale tento Tvůj svět nebyl připraven, není připraven a možná nikdy nebude připraven na vybrané nástroje, svrchovaně vybrané nástroje k probuzení spícího lidského života. Ne! Žádná duchovní postava nikdy neuspěla podle Tvého vnitřního Přání.

„Možná jsi očekával, očekáváš a budeš vždy očekávat více, než spící svět může nabídnout Tobě, Tvému přímému vyslanci. Můj Pane Nejvyšší, řekni mi, co bylo hlavní překážkou, a co je hlavní překážkou pro mé přátele bratry a sestry, kteří vstoupili na pozemskou arénu, aby změnili radikálně tvář světa, tak jak se to snažím udělat také?

„Ty máš pouze jednu překážku, oni měli pouze jednu překážku, a tato překážka je a vždy byla nepřekonatelná. Víš, co tato překážka je? Neposlušnost, která roste do vzdoru světa. Semeno této neposlušnosti je nedostatek jednoty srdce. Můj synu, bohužel pro tebe neexistuje žádná zkratka, protože ses stal se Mnou neoddělitelně jedním. Duše, které realizovaly Boha, nemají žádné zkratky, protože přijaly Mé břímě jako své vlastní břímě. Tento svět odmítá a vzdoruje všem zkratkám, ale ty a Já a ostatní, kteří jsme na stejné lodi, se musíme spřátelit s naší trpělivostí Věčnosti.“


EA 85. 20. července 1977, 6:45 — Jamaica High School Track, Jamaica (New York)