Co dělám?1

Co dělám? Miluji Boha-člověka? Ne. Sloužím člověku-Bohu? Ne.

Co dělám? Pláči pro lepší svět? Ne. Přemýšlím o přeměně svého vnějšího života? Ne. Uvažuji o naplnění svého vnitřního života? Ne.

Co dělám? Přeji si zničení světa? Ne. Přeji si začít nový život, abych si mohl znovu hrát jako bezstarostné dítě, bez jakýchkoli myšlenek, jakýchkoli pochybností, podezření, strachu, bez jakékoli úzkosti? Toužím po těchto zlatých dnech svého dětství? Ne, ne.

Co dělám? Projevuji své nezměrné lpění na Nebeské blaženosti, na kosmických bozích a bohyních? Ne, ne. Projevuji svůj zahořklý, znechucený odpor vůči světu, tomuto nehezkému, neaspirujícímu světu? Ne, ne.

Co tedy dělám? Pouze se plavím ke břehu na své lodi naděje. Možná je to břeh nejistoty a možná je to břeh rozkvetlých snů. Nevím a ani to nechci vědět. Kdybych věděl, že je to břeh nejistoty, byl bych odsouzen k zániku a zklamání, a kdybych věděl, že je to břeh rozkvetlých snů, celou mou bytostí by pronikalo bezostyšné uvolnění a samolibost, a to by pronikalo celou mou bytostí a ovládalo by to celou mou pozemskou existenci. Proto ponechávám svůj osud zcela u Nohou tvůrce mého osudu, svého Milovaného Nejvyššího.


  1. EA 86. 20. července 1977, 8:10 — Jamaica High School Track, Jamaica (New York)

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Everest aspirace, část 4.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 355th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Everest aspirace, část 4, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »