Zvláštní poselství16

Náš Milovaný Pán Nejvyšší má pro tebe zvláštní poselství. Dnes dá tobě a tvé mysli mír. Dnes budeš mít mír mysli.

Náš Milovaný Pán Nejvyšší má pro něj zvláštní poselství. Dnes dá náš Milovaný Nejvyšší jemu a jeho srdci lásku. Jeho srdce bude zaplaveno láskou.

Náš Milovaný Pán Nejvyšší má pro mne zvláštní poselství. Dnes dá mně a mému životu neustálý proud ujištění o tom, že jsem z Něho a pro Něj.

Máš ty nějaké zvláštní poselství pro našeho Milovaného Nejvyššího? Má on nějaké zvláštní poselství pro našeho Milovaného Nejvyššího? Mám já nějaké zvláštní poselství pro našeho Milovaného Nejvyššího?

Tvé mlčení mi říká, že nemáš pro Nejvyššího žádné zvláštní poselství, ale já bych ti rád řekl, že máš zvláštní poselství. ‚Ty' znamená tvá duše; tvá duše nyní promlouvá skrze mne. Poselství, které má pro Nejvyššího tvá duše, to skutečné v tobě, zní takto: od této chvíle popluješ na Jeho Lodi radostně a bezvýhradně.

Jeho mlčení mi dává najevo, že dnes nemá pro Nejvyššího žádné zvláštní poselství, ale já bych mu rád řekl, že má zvláštní poselství, přestože si toho není vědom. Jeho duše, která je tím skutečným v něm, má pro Nejvyššího zvláštní poselství a já toto poselství přináším do jeho vnější mysli. Zvláštní poselství, které má jeho duše pro Nejvyššího, zní takto: od této chvíle se vědomě, oduševněle a nepodmíněně stane čistým a spolehlivým nástrojem Nejvyššího. Takový je jeho slib našemu Milovanému Nejvyššímu.

I já mám pro Nejvyššího zvláštní poselství. Jsem si plně vědom svého vlastního zvláštního poselství, které zní takto: Chci žít pouze pro Něj. Až bude smrt nezbytná, chci zemřít pouze pro Něj. V nejhlubších zákoutích svého srdce však vím, že můj Pán je Životem Nekonečnosti, Životem Věčnosti a Životem Nesmrtelnosti. Naplním-li Jej Jeho vlastním Způsobem, vstoupím do nekonečného, věčného, nesmrtelného Života. Pak pro mne smrt nebude moci existovat. Toto je ono zvláštní poselství, které chci nabídnout svému Milovanému Nejvyššímu: že žiji pouze pro Něj a že zemřu pouze pro Něj.

Každé zvláštní poselství je předzvěstí nového úsvitu, nového odhalení, nového naplnění. Každé zvláštní poselství je oduševnělým a plodným poselstvím. Každé poselství začíná nový život sebeuzdravování ze světa nevědomosti. Každé poselství je sebeobjevováním ve světě uvědomování. Každé poselství je procesem sebenabízení, které nakonec přesáhne naši nejvyšší představivost. Každé poselství je naší proměnou do samotného obrazu Boha.

My jsme Bohem potěšeni, když nám pošle zvláštní poselství. Pokud jde o Boha, když mu pošleme zvláštní poselství my, je námi nejenom potěšen, ale je na nás také hrdý, protože cítí, že naše poselství není jen poselstvím, ale také slibem. Není jen slibem, ale také poslem nového úsvitu. Není jen poslem nového úsvitu, ale také všenaplňujícím uspokojením.


EA 91. 20. července 1977, 12:30 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica (New York)