Proč pospícháš?23

Proč pospícháš? Myslíš si, že tvůj vlak aspirace, který má namířeno k cíli uspokojení, brzy odjede a že tvé tělo, vitálno, mysl ani srdce nejsou připraveny, že je připravena pouze tvá duše? To proto tak naléhavě pospícháš?

Proč pospícháš? Myslíš si, že Hodina Boha udeřila, zatímco jsi tvrdě spal? Proto jsi smutný, zaskočený a plný obav? To proto se tak naléhavě spěcháš modlit a meditovat a spatřit tak Tvář Boha?

Proč pospícháš? Myslíš si, že čas uplynul a tvůj slib Bohu zůstává nenaplněný? Cítíš se smutně a bídně, protože nejsi člověkem pravdy? Cítíš, že nejsi opravdu oddaným a oduševnělým nástrojem Boha? To proto spěcháš meditovat, ponořit se dovnitř, udělat vše potřebné co nejdříve?

Proč pospícháš? Je to proto, že v odpověď na svůj oduševnělý pláč zoufale potřebuješ plodný Úsměv svého Milovaného Nejvyššího? Jedině tento plodný Úsměv může dát tvému životu jeho sytící dech, tvému srdci jeho sytící lásku, tvé mysli její sytící jasnost, tvému vitálnu jeho sytící celistvost a tvému tělu jeho sytící čistotu. To proto pospícháš?

Je-li odpověď na všechny tyto otázky kladná, pak bych rád řekl, že máš všechny důvody k tomu, abys spěchal. Jestliže dnes zmeškáš svůj vlak aspirace, který má namířeno k cíli realizace, pak budeš bezpochyby muset čekat nekonečně dlouho. Přijdeš-li včas, stihneš-li vlak aspirace jedoucí k cíli realizace, pak dozajista uvidíš všechno, co jsi chtěl vidět, ucítíš všechno, co jsi chtěl cítit, a staneš se vším, čím ses chtěl stát. Nenech si tedy vlak aspirace ujet.


EA 98. 20. července 1977, 17:10 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica (New York)