Moderátor: Mistře Chinmoyi, právě jsem vás představil ve španělštině a přečetl úryvek z vašeho díla ve španělštině. Jaká je tady v San Juan vaše poslání a jak dlouho tady zůstanete?

Sri Chinmoy: Mé poslání tady v Portoriku je pomoci upřímným hledajícím v jejich vnitřním životě a pomoci jim dosáhnout jejich duchovní dokonalosti. Zůstanu tady do 6. srpna a pak odjedu do New Yorku, kde mám další Centrum. Máme dvě centra, jedno tady v Portoriku a druhé v New Yorku.

Moderátor: Mistře Chinmoyi, jste tady v Portoriku poprvé?

Sri Chinmoy: Je to má čtvrtá návštěva. Poprvé jsem tady byl přesně před rokem, v červenci. Mezitím jsem ještě dvakrát přijel. Takže je to má čtvrtá návštěva.

Moderátor: Kolik lidí pracuje ve vašem Centru v Portoriku?

Sri Chinmoy: Máme tady teď padesát členů, padesát upřímných hledajících. A také mnoho dalších, kteří mají s Centrem spojení, ale nemohou přicházet na setkání kvůli rodinným problémům a podobně.

Moderátor: Jsou vaši studenti dobře seznámeni s filosofií? Jsou to studenti různých stupňů nebo jsou na stejné úrovni?

Sri Chinmoy: Navštěvují kurzy a přichází ke mně, aby přijali pomoc a vedení při své seberealizaci, ale nejsou na stejné úrovni. Někteří mají velmi dobré znalosti o východní i západní filosofii a někteří ne. Všichni ke mně přicházejí, meditují se mnou a ptají se mě na duchovní otázky, aby vyřešili své vnitřní i vnější problémy. Studenti jsou v rozmezí od absolutních začátečníků až po nejpokročilejší aspiranty.

Moderátor: To je ale široký problém dosáhnout realizace, že ano?

Sri Chinmoy: Ano, je to celoživotní problém. Abych byl přesný, celoživotní proces. Záleží to na jednotlivci. Dosáhnout realizace může dokonce trvat několik inkarnací.

Moderátor: Mistře, jak tomu rozumím, dosažení výšky, které jste docílil vy, zabere hodně dlouhou dobu. Hodně by mě zajímalo, kdybyste mi řekl, jak jste vnímal vnitřní volání, jak jste se začal připravovat pro duchovní život.

Sri Chinmoy: Když jsem byl velmi malý, tak rok a půl, vzali mě mí rodiče na duchovní místo v jižní Indii… ve státě Madras. Na toto místo do duchovního ášramu mě v mém dětství vzali ještě třikrát. A když mi bylo dvanáct, stal jsem se stálým členem, duchovním hledajícím v tomto ášramu. Zůstal jsem tam dvacet let, od svých dvanácti do třiceti dvou, cvičil jsem tam duchovní disciplínu a žil vnitřním životem.

Potom mi Božské ve mně, Nejvyšší přikázal, abych šel na Západ. Řekl: „Chci, abys byl mým nástrojem. Chci, abys pomohl mým upřímným, duchovním dětem na Západě. Je to tvé poslání. Jeď na Západ. Mé duchovní děti jsou tam žíznivé po duchovním životě. Jsem v tobě, s tebou a pro tebe.“

Moderátor: Mistře Chinmoyi, ale … nemyslíte, že je Východ lépe připraven, víc nakloněn k porozumění a vedení duchovního života, než Západ?

Sri Chinmoy: Podle mého vlastního porozumění Pravdy má Západ také hojné schopnosti uvědomit si Boha. Tak jako Východ má bohaté příležitosti, stejně tak i Západ. Pravda, dříve byl Východ více nakloněn k vnitřnímu životu a k duchovnímu životu. Ale tyto dny jsou pryč. Dokonce i na Západě je mnoho upřímných hledajících, kteří mohou stát na stejné duchovní úrovni jako nejpokročilejší aspiranti na Východě. Realizace Boha není výhradním monopolem Východu. Bůh je Všudypřítomný. Západ má také nekonečně mnoho božských kvalit. Například Západ má dynamiku a Západ má nesmírné štěstí, že dává důležitost času. Čas je mocný faktor v duchovním životě. Západ si cení času, kdežto na Východě jsme se ve jménu Věčného Času stali velmi líní. Oddáváme se potěšení z nicnedělání.

Moderátor: Říkám si, Mistře Chinmoyi, jestli jsme si vytvořením tak silně materialistické podoby života, jakou máme teď, nepostavili překážky mezi sebou a Božským?

Sri Chinmoy: To je do určité míry pravda, zároveň ale zde na Západě usilujete o materiální dokonalost, která vám pomůže Božské nanejvýš pevně uchopit. Západní půda je duchovně plodná. Západ dokáže snadno a účinně vyjádřit Božské prostřednictvím toho nejpokročilejšího materiálního rozvoje ve fyzickém světě. Východ tento materiální rozvoj nemá. Smysl pro materiální rozvoj je pro Východ naprosto nezbytný.

Váš materiální rozvoj tady na Západě nemusí stát jako překážka. Naopak, může být velkou výhodou. Máte dynamiku i materiální rozvoj. Pokud bude Západ stejně jako Východ připraven přijmout a cítit pravdu, že Božské je nejen v Nebi, ale i zde na zemi, a pokud si Západ vypěstuje a rozvine východní ticho a přidá ho ke svému nesrovnatelnému dynamismu a materiálnímu rozvoji, tehdy na Západě zasvitne Boží všepřeměňující Úsměv.

Moderátor: Mistře Chinmoyi, našel jste v Portoriku velké duchovní možnosti?

Sri Chinmoy: Se vší upřímností musím říct, že jsou zde v Portoriku obrovské možnosti pro duchovní život a že mnoho lidí se jí zabývá. Naneštěstí to ale někteří dělají nevědomě. Něco jedí, ale neví, že ve skutečnosti jí. Půda v Portoriku je mimořádně úrodná. Hledající v Portoriku je duchovně upřímný. Proto je duchovní naplnění v Portoriku nevyhnutelné.

Moderátor: A bude vaší úlohou a úlohou vašeho Centra, aby uskutečnili svůj duchovních cíl?

Sri Chinmoy: To je můj výhradní cíl. Oni jsou připraveni, nachystáni a schopni vstoupit do duchovního života. Někteří ve skutečnosti již rychle postupují po cestě duchovního života. K mé lítosti jsou ale někteří, co si neuvědomují svou vnitřní aspiraci. Přál bych si, abych jim pomohl uvědomit si, co skutečně dělají.

Moderátor: Mistře Chinmoyi, zajímal by mě význam těchto tří písmen, které jste vyslovil: „AUM.“

Sri Chinmoy: AUM je slabika ze sánskrtu, nebo můžeme říct celé slovo. V Indii máme Trojici: Brahmu, Višnua a Šivu — Stvořitele, Ochránce a Obnovovatele. „A“ představuje Brahmu Stvořitele: „U“ reprezentuje Višnua Ochránce a „M“ reprezentuje Šivu Obnovovatele. Toto AUM je dechem Nejvyššího. Indičtí zřeci, proroci a jogíni minulosti toto AUM recitovali a získali osvícení a osvobození své duše. Dokonce nyní většina hledajících v Indii velmi oddaně AUM recitují. Svou realizaci, nekonečnou Sílu, získají recitováním AUM.