Četl jsem vedlejší Upanišady a chtěl bych se vás na ně zeptat. Jestliže jsou uvedeny jako „vedlejší“, proč jsou tak obsahově a významově hluboké?

Věřím, že žiješ ve světě ekonomie. Řekneme-li, že vedlejší Upanišady jsou hluboké, věřím, že budeš souhlasit s tím, že hlavní Upanišady jsou hlubší.

Věc se má takto… mnoho velkých učenců v Indii přijalo šestnáct nebo osmnáct Upanišad za autentické a originální. Někteří přijali jen dvanáct, které označili jako „hlavní“ a někteří jen osm; další pak považovali za „vedlejší“. Tito lidé cítí, že ne všechny, ale jen několik Upanišad jsou důležité svojí hloubkou a svým projevením Pravdy. Ale ty sám budeš nejlepší soudce. Přečti si prosím nejprve ty hlavní. Podle mě jsou nejdůležitější tyto: Katha, Íša, Kéna, Prašna, Mundaka, Mandjuka, Taitiríja, Aitaréja, Čhandógja, Brihadáranjaka, Svétašvatara a Kaivalja.

Jsem si Gauri jistý, že víš, že je jen sto osm Upanišad. Budeš-li mít čas, trpělivost, inspiraci a aspiraci studovat všech sto osm Upanišad, bude to prostě skvělé. Ale nechoď potom za mnou, že některé z pozdějších Upanišad jsou nevýznamné, že jen opakují dřívější důležité Upanišady. Abych byl k tobě upřímný, studoval jsem jich jen šestnáct. Daly mně to, co jsem hledal a co zároveň vyjadřují: vznešenou aspiraci a mystická odhalení.