Mr. Jim Knight: Jeden velký, možná největší indický politický vůdce za všechna období, byl Mahátmá Gándhí. Jaký měl vztah k józe?

Sri Chinmoy: Mahátmá Gándhí … jaká byla jeho pozice?

Mr. Jim Knight: Jaká byla jeho pozice ve vztahu k józe?

Sri Chinmoy: „Mahátmá” znamená „Velká duše” a tou byl. Ale z přísně duchovního pohledu nebyl Mahátmá Gándhí jogín. Byl vlastenec, politický vůdce, mučedník. Ale nebyl seberealizovanou duší, jako byl Rámakrišna, Buddha a další. Můžeme říct, že byl náboženský svatý. Neměl seberealizaci, ale měl bezmeznou lásku k lidstvu, a jeho výklad Boha byl jedinečný. Řekl: „Pravda je Bůh. Popírání Boha jsme poznali. Popírání Pravdy neznáme.“ Pro něj nebylo náboženství nic jiného, než Pravda. Žil život svatého. Bůh mu dal nezměrnou lásku a soucit. Takový byl Mahátmá Gándhí. Ale v otázce seberealizace, vnitřního sebeobjevení, se nemůže řadit ke Kristovi, Rámakrišnovi, Buddhovi a dalším.