Co se stane, když chce někdo vstoupit do duchovního života, ale musí se přizpůsobit materiálnímu životu?

Sri Chinmoy: Jóga a život musí jít bok po boku. Abychom objevili duchovní život, musíme jít hluboko dovnitř, avšak bez toho, abychom potlačovali život materiální. Zevnitř musíme vyjít ven — nemůžeme jít dovnitř, když se pevně držíme hodnot vnějšího života. Potřebujeme vnitřní život, ve vnitřním životě můžeme nalézt nekonečnou radost, mír a blaženost. Z vnitřního života vynášíme na povrch své vnitřní, božské vlastnosti. Materiální život se pak může snadno přizpůsobit. Materiální život má svůj pravý význam jedině tehdy, když je podporován vnitřním životem. Nyní se ve skutečnosti děje to, že se materiální život od duchovního života snažíme oddělit. Ve skutečnosti takové rozdělení neexistuje, lidé si ale naneštěstí myslí, že člověk buď musí přijmout materiální život a hovět si v jeho potěšeních, nebo se stát naprostým asketou, že není kompromis. To není pravda. Musíme přijmout materiální život, ale ne ve smyslu naprostého požitkářství. Materiální život musíme přijmout pro projevení našich božských, vnitřních vlastností. Pomocí materiálního života budeme muset naplnit poselství našeho vnitřního života.

Jak to dokážeme? Aby člověk spojil materiální a duchovní život, měl by se snažit ve svém každodenním životě aspirovat. Můžete to dělat tak, že si vzpomenete na něco vyššího či hlubšího. Co je tou vyšší a hlubší věcí? Je to Bůh, Božské. Jedině přichází-li Bůh někomu na mysl před vším ostatním, tehdy bude Bůh plynout z duchovního života do materiálního života. Člověk musí Boha postavit na první místo ve svém životě, aniž by materiální život nebo vnější svět zanedbával. Dáme-li Boha na první místo, Bůh za nás potom vejde do vnějšího světa, do materiálního světa. Pokud však dáme na první místo materiální svět, nemůžeme Boha dosáhnout, neboť je ten postup nesprávný. Od Boha musíme vstoupit do materiálního života. Bůh se vynořuje ve vnitřním životě a odtud Jej můžeme a musíme vynést do vnějšího života. To je způsob, jak se můžeme přizpůsobit vnějšímu životu a sjednotit ho s duchovním životem.