Je znovuzrození samostatnou skutečností, nebo je to náboženská víra hinduismu?

Sri Chinmoy: Jsou náboženství, která přijmou víru ve znovuzrození, a jsou náboženství, která ji nepřijmou. Hinduistické náboženství, hinduismus, věří ve znovuzrození. Ale samotné znovuzrození má jen velmi málo co dělat s hinduismem nebo s nějakým jiným náboženstvím.

Co je to znovuzrození? Znovuzrození znamená, že duše přichází na svět v novém ošacení. Máme teď na sobě oblečení. Kdykoliv si ho můžeme sundat. Můžeme s ním zacházet, jak chceme. Podobně když se duši zdá, že tělo už není nadále schopno přijímat nejvyšší Pravdu, nebo když zjistí, že si tělo potřebuje odpočinout, nebo když duše cítí, že Bůh chce, aby opustila tělo, odejde. A naopak, když Bůh chce, aby duše vstoupila do nového lidského těla, duše to udělá. Rád bych dodal, že toto pojetí znovuzrození není jen hinduistickou myšlenkou či hinduistickou filozofií nebo hinduistickým přístupem k životu, ale je to pravda, ke které se přiklání mnoho, mnoho lidí na Západě.

V Gítě, jedné z našich nejposvátnějších knih, někdy nazývané Biblí Indie, najdeme o znovuzrození krásný verš. Rád bych ho citoval.

[Sri Chinmoy přednáší v sanskrtu verš dvacet dva z druhé kapitoly Bhagavadgíty]

"//Tak jako člověk odkládá své staré a obnošené šaty a bere si nové, tak i ztělesněná duše odkládá své tělo a stěhuje se z těla do těla.//
- Bhagavadgíta, kap.II, verš 22"

Tomu říkáme z hinduistického duchovního pohledu znovuzrození.