Moje mysl se toulá a já bych rád věděl, jak mohu zlepšit svou koncentraci, abych mysl dokázal udržet soustředěnou na jeden bod či jednu myšlenku.

Sri Chinmoy: Než začnete svou koncentraci, přeji si, abyste alespoň dvacetkrát co nejrychleji opakoval jméno Boha. „Bůh, Bůh, Bůh…“ Na jeden nádech se prosím pokuste zopakovat slovo „Bůh“, co nejvíckrát dokážete. Nejprve se snažte pročistit svůj dech opakováním Božího jména. Dech musí být pročištěn. Dokud nebude náš dech pročištěný, naše mysl se bude toulat; myšlenky ji budou nemilosrdně napadat. Po opakování Božího jména si přeji, abyste veškerou svoji pozornost zaměřil na zvláštní fotografii. Můžete se zaměřit na fotografii duchovního Mistra nebo se můžete dívat na svou vlastní fotografii či svůj odraz v zrcadle. Neciťte, že zažíváte dvě těla s jedním vědomím, ale mějte pocit, že cítíte jedno tělo s jedním vědomím, přestože tělo v zrcadle je vaším odrazem. Nemělo by zde být žádné myšlenky kromě této: „Bůh mě chce; já potřebuji Boha. On mě osvítí, můj život; já Jej naplním, Jeho Misi.“ Pak uvidíte, jak do vás pomalu a plynule vstupují Boží božské myšlenky a prostupují celou vaší vnitřní i vnější existencí.