Měli by se manželé snažit cítit k sobě stejný druh lásky a oddanosti, jaký se snaží cítit ke svému Guruovi, nebo by to měl být jiný vztah?

Sri Chinmoy: Drahá Lavanyo, Bůh ti požehnej! Doufám, že rozumíš skutečnosti, že mezi manželi a velkým duchovním Mistrem je nepatrný rozdíl v jejich duchovních schopnostech. Láska a oddanost, kterou budete projevovat svému muži, a láska a oddanost, kterou on bude projevovat vám, vás dva bezpochyby učiní ve vašem vnitřním i vnějším životě neoddělitelně jedním. Pokud ale na základě své vzájemné lásky a oddanosti od sebe očekáváte realizaci, osvícení a osvobození, myslím, že budete muset počkat, až do nekonečné nevědomosti vstoupí věčný čas. Láska a oddanost, které potřebujete mít k duchovnímu Mistrovi, abyste realizovali transcendentální Pravdu, musí pramenit z nejvnitřnějších zákoutí vašeho plačícího, hledajícího a aspirujícího srdce. Láska a oddanost, kterou dáváte svému duchovnímu Otci, je nekonečně čistší, hlubší, vyšší, více odevzdaná a více osvícená než láska a oddanost, kterou si navzájem vůbec mohou dát manžel s manželkou.

Manžel a manželka se mohou stát opravdově, oduševněle, neomylně a bezvýhradně jedním jedině tehdy, když nejprve objeví svou jednotu s Mistrem. Oba partneři musí cítit živoucí přítomnost toho druhého v srdci Mistra. Jen tehdy se bude Božskost jednoho odrážet v životě druhého. Ať manžel s manželkou společně projeví Guruovi svou lásku a oddanost. Guru jim okamžitě ukáže, co pro ně má — nekonečnou záplavu Osvobození.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 137th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »