Mám pravdu, když se domnívám, že odevzdání musí předcházet realizaci, nebo se může objevit v době prvního zážitku realizace či ještě později?

Sri Chinmoy: Máš pravdu, když se domníváš, že odevzdání předchází realizaci. Je to nevyhnutelné. A co se týká realizace a zážitku, jsou to dvě naprosto odlišné věci. Realizace je jednota s Jednotou samotnou. Zážitek je nanejvýš okamžitý či omezený pocit jednoty s nejvyšší Pravdou. Nemůžeš tedy mluvit o „zážitku realizace“. Realizace není zážitek, je to skutečnost sama. Správně můžeš říci „jednota realizace ve vědomí realizace.“