Smysl života

Inter-American University, San Juan, Puerto Rico
17. října 1968

Život je pro Boží stvoření Božím transcendentálním Požehnáním. Co je důležitější než Boží Požehnání? Boží Zájem. Co je důležitější než Boží Zájem? Naprosté naplnění Boží Vůle.

Život je lidským zážitkem moudrosti a víry. Moudrost bez víry je spoutání prázdnoty. Víra bez moudrosti je úsměv hlouposti. Víra a moudrost patří k sobě. Víra nás probouzí k tomu, abychom Pravdu viděli. Moudrost nám pomáhá k tomu, abychom Pravdou žili.

Vnější svět je hra nesouladu mezi prchavými a ničivými myšlenkami lidské mysli a trvalou a tvořivou vůlí lidské duše. Vnitřní svět je hra harmonie mezi odevzdáním mysli a přijetím duše.

Život je vůle. Je jen jedna vůle, která spojuje Boha a člověka. Tato vůle je sestupujícím Úsměvem Zájmu a Soucitu a stoupajícím pláčem lásky a bezmocnosti zároveň. Život je vědomé úsilí člověka spatřit Boha tváří v tvář.

Nejprve se pokus. Potom plač, je-li to nutné.
Nejprve dávej. Potom ber, je-li to nutné.
Nejprve utíkej. Potom se zastav, je-li to nutné.
Nejprve buď tím, kdo dělá. Potom tím, kdo mluví, je-li to nutné.


Světu vládne myšlenka, lidská myšlenka.
Avšak pouhé myšlení nemá žádný význam.

Když myslím, Bůh je mým zklamáním.
Když pláču, Bůh je mou útěchou.
Když se snažím, Bůh je mým spasením.
Když chci, Bůh je mým osvícením.

Pokud skutečně milujeme život, pak musíme nejprve milovat Boha, protože Bůh je nejen Zdrojem, ale samotným Dechem života. Láska k Bohu nás nestojí nic, vůbec nic, ale je velmi cenná. Naše mysl zná tuto pravdu. Naše srdce žije tuto pravdu. Naše duše ztělesňuje tuto pravdu.

Nejvyšším cílem lidského života je osvobození. Osvobození je volba člověka a Milost Boha. Osvobození je naprostá svoboda člověka a neustálá zodpovědnost Boha.

Pláčeš, protože nemáš žádný plán, jak ze svého života učinit něco významného a úspěšného. On pláče, protože všechny jeho plány skončily neuspokojivě. Já pláču, protože nechci mít žádné plány. To, co chci, je neustále sedět u Nohou Nejvyššího, který je Vizí a zároveň Skutečností.

Můj život má tři doktory: Dr. Lásku, Dr. Oddanost a Dr. Odevzdání. Dr. Láska léčí omezenost mé mysli. Dr. Oddanost léčí nečistotu mého srdce. Dr. Odevzdání léčí nevědomost mého života.

Můj život má tři Bohy: Boha Existenci, Boha Vědomí a Boha Blaženost. Bůh Existence ve mně věčně žije. Bůh Vědomí ve mně neustále roste. Bůh Blaženost se mnou nesmrtelně žije.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Světlo Východu pro mysl Západu.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 3001st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Světlo Východu pro mysl Západu, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »