36.

Povzbuzení nám říká, jak rozmlouvat se zarmouceným světem.
Sri Chinmoy, Povzbuzení, Sri Chinmoy Centrum, 2005