37.

Bez povzbuzení může naše vnitřní vůle zůstat navždy nevyužita.
Sri Chinmoy, Povzbuzení, Sri Chinmoy Centrum, 2005