Je si duše pokaždé jistá, že na zemi za svého života najde své pravé poslání?

Sri Chinmoy: Než si duše vezme lidskou inkarnaci, dostane od Nejvyššího o svém božském poslání na zemi vnitřní poselství. Je si plně vědoma svého poslání a přichází s přímým souhlasem nebo schválením Nejvyššího. Činnost fyzické mysli však někdy zakryje božskou inspiraci a skutečné poslání duše. Tehdy její poslání nemůže vyjít do popředí. Když ale začneme aspirovat myslí, srdcem a duší, můžeme poznat smysl své existence na zemi.

Mezi božským a nebožským se v každé lidské bytosti odehrává neustálá bitva. Nevědomost světa zkouší pohltit lidskou aspiraci. Většina lidí žije v současném stádiu evoluce v nebožském vitálnu, kde vše je samá touha, úzkost a vzrušení. To je důvod, proč si nejsou vědomi potřeb duše.