Je předurčeno, jak daleko určitá duše pokročí v jedné inkarnaci?

Sri Chinmoy: V některých případech je to předurčeno, a v jiných není dáno žádné pevné omezení; záleží to na tom, kolik Milosti duše přijme.