Vybírá si krásná duše také krásnou vnější bytost?

Sri Chinmoy: Všechny duše jsou ve své podstatě krásné. Je-li ale nějaká duše něčím zvláštní, přirozeně i v jejím vnějším projevení uvidíme sladkost, krásu, klid, čistotu a všechny ostatní božské vlastnosti. Co jsme uvnitř, jsme i navenek.

Někteří lidé mají velmi jemné a nádherné duše, a přesto jsou bohužel ve svých vnějších projevech velmi suroví, neosvícení a necivilizovaní. Proč tomu tak je? Protože Světlo jejich duše se dostatečně nedotklo jejich mysli a vitálna. Tito lidé se o Světlo duše nezajímají a chtějí zůstat velmi suroví, takže jejich životy postrádají harmonii. Ve svých vnějších projevech jsou naprosto nešťastní a ubozí.

Nesoulad mezi vnějším a vnitřním životem může mít ještě další důvod. Zasejeme-li semínko mangovníku, získáme přirozeně manga. Občas jsou ale kolem něj stromy, které ničí jeho půvab. Podobné je to i v rodinách, jejíž členové se nezajímají o duchovní život. Jsou-li zcela neosvícení a neaspirují, mohou prostě poškodit jemnější vlastnosti svého dítěte. A jak to, že se takové nádherné dítě narodilo v tak nebožské rodině? Je to jeho osud. Avšak obecně platí, má-li někdo krásnou duši, bude i její vnější projevení krásné.