Šona blízko smrti

Před sedmi nebo osmi lety byl Šona na ošetření v Mridulově veterinární nemocnici v New Paltzu. Byla to jen jednoduchá záležitost, Šona nebyl vůbec nemocný. Mridul ale zničehonic zavolal a řekl: „Guru, nemohu tomu uvěřit! Nemohu tomu uvěřit!“

Zeptal jsem se: „Co se stalo?“

A on opakoval: „Nemohu tomu uvěřit, nemohu tomu uvěřit! V mých rukách, v mých rukách, Šona odešel!“

Zarazil jsem ho: „Mridule, počkej chvíli.“ Pak jsem všechnu svoji koncentraci zaměřil na Šonu. Po pár minutách jsem uslyšel, jak Mridul zvolal: „Ach, je zpátky, vrátil se!“

To byla ta nejšťastnější novinka!

  1. listopadu 1996
Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Přátelství s královstvím zvířat.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1590th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Přátelství s královstvím zvířat, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »